Rádi tě uvidíme mezi námi

Církev bratrská

Třinec Dolní Lištná

Církev bratrská v Lištné je komunitou lidí, kteří chtějí svou víru žít nejen v neděli. Naším kompasem je Bible a centrem našeho života je Ježíš Kristus. Chceme se líbit Bohu, přebývat v Jeho přítomnosti, žít podle Jeho vůle a především žít podle Jeho největšího přikázání – milovat Boha a lidi kolem sebe.

Scházíme se každou neděli
9:30–11:30
Dolní Lištná 9

Související stránky

Dorost

Awana

CB Třinec Lištná

Oznámení

Kontakt

Sbor Církve bratrské Třinec, Dolní Lištná
Dolní Lištná č.p. 9
739 61 Třinec

IČO 265 20 354
č.ú. 3207092399/0800 Česká spořitelna

Kazatel a správce sboru: Mirko Tichý
603 279 329
mirko.tichy@cb.cz

Úřední hodiny
středa 14.00 - 16.00
čtvrtek 9.00 - 11.00